• จัดเตรียมสถานที่ 🏠

 เก็บสิ่งของให้เรียบร้อย

 ทําความสะอาดห้อง และพื้นผิว โต๊ะ

 เฟอร์นิเจอร์ ผ้าม่าน ต่างๆ ในพื้นที่

 ให้สะอาด ด้วยสารทําความสะอาด

 ทั่วไป ที่ไม่ทําลายพื้นผิว ก่อนที่

 จะพ่นสารฆ่าเชื้อ (เพื่อเป็นการลด

 การสะสมของสิ่งสกปรกขั้นต้น)

• เตรียมเครื่องพ่น 💨

  ตรวจสอบอุปกรณ์ และทดสอบ

  เครื่องพ่นให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

• เทน้ำยาฆ่าเชื้อลงถังเครื่องพ่น 💦

  เทน้ำยาฆ่าเชื้อลงถังเครื่องพ่น

  ในปริมาณที่เหมาะกับการใช้งาน

  และปิดฝา

• การฉีดพ่น 💨

 ปิดหน้าต่าง, ประตู, พัดลมและ

 เครื่องปรับอากาศขณะฉีดพ่น

 น้ำยาฆ่าเชื้อ แล้วพ่นควันเข้าไป

 ในอากาศ ให้สัมผัสกับส่วนของอากาศ

 โดยรอบให้มากที่สุด โดยการพ่นให้เริ่ม

 พ่นจากบริเวณในสุดของพื้นที่ซ้าย

 ไปขวาในทิศทางเดียวกัน และเดินถอย

 หลังออกมา โดยไม่ย้อนกลับไปในพื้นที่เดิม

• ปล่อยให้ควันของน้ำยาทํางาน 💨

 ปล่อยให้ควันของน้ำยาฆ่าเชื้อทํางาน

 อย่างมีประสิทธิภาพ 15-30 นาที

5 ขั้นตอนใช้งาน เครื่องพ่นควันและน้ำยา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น